Polityka prywatności

Definicje

Użyte w Polityce Prywatności pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

 1. Administrator – KUUKUU Kamil Kaczmarek, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dane adresowe: ul. Wspólna 51/8, 61-479 Poznań, NIP 7872029320, REGON 361199683, z siedzibą w Poznaniu, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep – oznacza stronę internetową minimalmill.com, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy
 4. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego minimalmill.com, określający zasady i warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony minimalmill.com.

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep internetowy prowadzony pod adresem minimalmill.com (dalej zwanym Sklepem) przez KUUKUU Kamil Kaczmarek, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dane adresowe: ul. Wspólna 51/8, 61-479 Poznań, NIP 7872029320, REGON 361199683, z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanego Administratorem Danych Osobowych).
 2. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów oraz podejmuje w tym celu wszystkie niezbędne działania.
 3. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia, rejestracji, w trakcie korzystania ze Sklepu oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.

§ II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w § II.2. jest konieczne do zawarcia umowy kupna – sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu internetowego (http://minimalmill.com/regulamin)
 2. W celu dokonania transakcji zakupu Towaru w Sklepie koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności.
 3. Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są dane Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 4. Dane osobowe zbierane są również podczas kontaktu Administratora i Użytkownika za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email.
 5. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Administrator będzie zobligowany udostępnić dane na wyraźnie żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu publicznego, upoważnionego do uzyskania danych osobowych Użytkownika.
 6. Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 7. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza rejestracyjnego lub kontaktowego na stronie Sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie określonych danych teleadresowych.
 8. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w Sklepie wiąże się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uzyskane przez Administratora informacje służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Sklep ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia.

§ III. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników. W szczególności w celu zawarcia i wykonania umowy kupna - sprzedaży, w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także do przesyłania za ich zgodą newslettera, jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu oraz w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony Sklepu.
 2. Ponadto poza zakresem przetwarzania danych osobowych opisanych w § III.1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub rachunku (wyłącznie jeśli Użytkownik jako sposób zapłaty wybierze płatność on-line i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności) oraz firmie spedycyjnej (wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego Towaru).

§ IV. Marketing Sklepu Internetowego

 1. W trakcie wykonywania umowy Użytkownik będzie otrzymywać od Sklepu wiadomości email dotyczące wykonania umowy. Sklep dopuszcza również możliwość telefonicznego kontaktu z klientem w sytuacji gdy okaże się to niezbędne w celu należytego wywiązania się z zawartej umowy.
 2. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres email będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Sklep. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

§ V. Prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. Użytkownik ma prawo podglądu i edycji treści jego danych w zakresie ich poprawiania, zmiany oraz usuwania z bazy danych Administratora.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia opisanych w § V.1. Użytkownik powinien wysłać Administratorowi z adresu email wskazanego w formularzu Zamówienia na adres poczty elektronicznej shop@minimalmill.com odpowiednią prośbę.
 3. Użytkownik ma możliwość odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (newsletter). W tym celu konieczne jest wysłanie informacji na adres email shop@minimalmill.com lub kliknięcie w link „Jeśli nie jesteś zadowolony z newslettera w każdej chwili możesz się z niego wypisać”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.

§ VI. Polityka dotycząca “cookies”

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem http://minimalmill.com/polityka-cookies.

§ VII. Kontakt

 1. Pytanie i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres: shop@minimalmill.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w sekcji „kontakt”.

§ VIII. Zmiana polityki prywatności

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności, po uprzednim poinformowaniu o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji, oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą obowiązywały zmiany.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl